Bazálna stimulácia je ucelená pedagogicko-ošetrovateľská koncepcia. Táto metóda umožňuje vnímať klientovi vlastnú identitu, napomáha zlepšiť komunikáciu s okolím a zvládnuť orientáciu v priestore a čase. Bazálna stimulácia sa prispôsobuje veku a stavu klienta. Uplatňuje sa najmä v starostlivosti o: deti a dospelých v oblasti zmyslového vnímania, deti a dospelých s ťažkými zmenami v oblasti hybnosti a komunikácie, žiakov a deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami a iné.