HRV biofeedbackje tréningová metóda zameraná na vedome učenie klienta dosahovať maximálnu variabilitu tepovej frekvencie. Upriamovaním pozornosti cez hravé počítačové programy na spojitosť dychových rytmov so srdcovou aktivitou sa klient učí predovšetkým zmierňovať psychickú tenziu (stres), ktorá môže byť príčinou psychických či psychosomatických ťažkostí. Tréning trvá cca 30 minút.