KUPOZ je psychoterapeutická metóda slúžiaca na celkový rozvoj osobnosti. Obsahuje množstvo cvičení zameraných na rozvoj rôznych špecifických funkcií (zrakové vnímanie, sluchové vnímanie, verbálne schopnosti,…) a na odstránenie porúch pozornosti.