Vzdelávací program Metóda dobrého štartu rozvíjapsychomotoriku, sociálnu a emocionálno-motivačnú oblasť detí. Vhodná je pri počiatočnom osvojovaní si školského trívia – čítania, písania a počítania a na terapiu psychomotorických porúch. Cvičenie MDS u detí aktivizuje motorický rozvoj.