Mikuláš

Mikuláš

Veľmi sme sa potešili, keď aj k nám prišiel Mikuláš !!!

Deň ZPMP

Deň ZPMP

Pri príležitosti Dňa ZPMP sme si pripravili viaceré zaujímavé aktivity

Deň pozdravov

Deň pozdravov

Žiaci z budovy G všetkých srdečne pozdravujú !