Srdečne Vás pozývame na 8. ročník výstavy obrazov žiakov Spojenej školy. Tento rok na tému „Po stopách vody“. Slávnostná vernisáž sa uskutoční dňa 15. mája 2024 o 9.30 hod. v OC BORY MALL v Bratislave – Lamač. Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Milí rodičia, priatelia, naša Spojená škola je opäť prihlásená do projektu Čerstvé hlavičky, ktorý vyhlásila spoločnosť Kaufland. Aby sa nám podarilo v tomto projekte uspieť, je nevyhnutné každodenné hlasovanie za školu. Hlasovanie prebieha od 25. apríla do 29. mája 2024 na stránke: www.cerstvehlavicky.sk

                                                                                                                                      

Spojená škola Dúbravská 1, Bratislava

Spojená škola na Dúbravskej ceste 1 v Bratislave má dve organizačné zložky – Špeciálnu základnú školu pre žiakov s telesným postihnutím a Praktickú školu. Súčasťou školy je Školský klub detí. Sídlime v areáli Zariadenia sociálnych služieb ROSA na Patrónke. V škole sa vzdelávajú žiaci s mentálnym postihnutím, alebo s viacnásobným postihnutím – mentálne postihnutie v kombinácii s telesným, zdravotným, rečovým resp. zmyslovým postihnutím.

Filozofiou našej školy je nielen poskytovať nové poznatky a vedomosti, ale predovšetkým vychovať žiaka, ktorý sa dokáže zapojiť primerane svojim schopnostiam do života spoločnosti.

Naše najnovšie aktivity

Čo sme robili, kde sme boli a čo sme zažili

Oznamy

Sledujte naše oznamy, aby Vám nič dôležité neuniklo.

Fond detí, n.f.

Aj vďaka Vašim príspevkom sa nám darí napĺňať naše poslanie. Finančné prostriedky fondu sú od sponzorov, rodičov žiakov a z Vašich preukázaných 2% odvedených daní.

  • podieľa sa na zabezpečovaní kvalitných učebných a kompenzačných pomôcok
  • prispieva na budovanie materiálno-technickej základne školy
  • financuje dopravu žiakov na výlety, exkurzie, divadelné predstavenia
  • prispieva na športové a kultúrno-výchovné aktivity školy
  • Právna forma: neinvestičný fond
  • Obchodné meno: Fond detí, n.f.
  • Sídlo: Dúbravská cesta 1, 845 25 Bratislava
  • IČO:  308 10 264
  • č.účtu : SK 35 1100 0000 0026 6508 0112

Ďakujeme.

Spolupráca a pomoc