ĎAKUJEME

Všetkým našim tu uvedeným, aj neuvedeným, sponzorom a prispievateľom ďakujeme.

Budeme radi ak aj Vy pomôžete k zlepšeniu podmienok výchovy a vzdelávania žiakov Spojenej školy. Pre tento účel od roku 1992 Fond detí, n.f. združuje finančné prostriedky od sponzorov, rodičov žiakov, a z preukázaných 2% odvedených daní.