Pedagogickí členovia

Mgr. Andrea Parošová – predseda RŠ

Mgr. Zuzana Habová

Rodičia

Ing. Dušana Drgoncová

Ing. Veronika Kurinová

Ing. Zdenka Lazová

JUDr. Ondrej Krajčo

RÚŠS Bratislava

RNDr. Zora Sninčáková

Mgr. Jana Gers

Mgr. Eduard Filo

Nepedagogický člen

Ing. Edita Kmeťková