Nový školský rok

Nový školský rok

Milí žiaci a rodičia želáme Vám príjemné prežitie letných prázdnin. V novom školskom roku 2021/2022 nastupujeme do školy 2. septembra 2021 ( vo štvrtok) o 8. 00 hodine.

Prevádzka školy

Prevádzka školy

Vážení rodičia, Prezenčné vyučovanie pokračuje v nastavenom režime. Pre žiakov platí: zákonný zástupca vypíše tlačivo „Čestné prehlásenie“ (č. 8., kto má možnosť môže si ho doma vytlačiť, alebo ho vypíše ráno) ak žiak preruší dochádzku do školy na viac ako tri dni. v priestoroch budovy školy, žiak je povinný mať rúško ( okrem výnimiek )…

Dištančné vzdelávanie

vzhľadom k pozitívnemu výsledku jedného pedagogického zamestnanca školy v budove O, od pondelka 22. 02. 2021, žiaci a zamestnanci prechádzajú na dištančnú formu vzdelávania. odo dňa 22. 02. 2021 sú povinní všetci žiaci dodržiavať 14dňovú karanténu (s možným pretestovaním PCR testami po 8 dňoch). Klienti ZSS ROSA musia taktiež zostať v 14dňovej karanténe. Pracovníci CŠPP pracujú dištančne. Jarné…

Prevádzka školy

Prevádzka školy

Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ a nášho zriaďovateľa od 08. 02. 2021 pokračuje prezenčné vzdelávanie v Spojenej škole. Žiaci nastupujú do školy za podmienky, že: zákonný zástupca žiaka sa  preukáže negatívnym testom a odovzdá vypísané tlačivo „Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti“. Preukázanie negatívnym testom a vyhlásenie budeme požadovať každých 7 dní. Žiak, ktorý príde v pondelok 22. 2. do školy sám, bez doprovodu,…

2% – ďakujeme !

2% – ďakujeme !

Milí priatelia, Fond detí, n.f. je registrovaný ako možný príjemca 2% z odvedených daní. Uchádzame sa preto o Vašu priazeň a budeme radi, ak poukážete 2% Vami odvedených daní na činnosť nášho fondu. Tlačivá sú na stránke: Rozhodni.sk Fond detí, n.f.sídlo: Dúbravská cesta 1, 845 25 Bratislavaprávna forma: neinvestičný fondIČO: 308 10 264IBAN: SK35 1100…

Dištančné vzdelávanie pokračuje

Dištančné vzdelávanie pokračuje

Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ, pokračujeme od 1. 2. 2021 v dištančnej forme vzdelávania. Polročné výpisy vysvedčení budú žiakom odovzdané pri nástupe do školy. Bližšie informácie – www.minedu.sk, www.ucimenadialku.sk

Vianočné prázdniny 2020

Vianočné prázdniny 2020

Vážení rodičia a milí žiaci, želáme Vám radostné Vianoce a v novom roku veľa zdravia, šťastia a radosti. Vianočné prázdniny sú od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021.

Oznam organizácie vzdelávania

Oznam organizácie vzdelávania

Vzdelávanie v Spojenej škole od 16. novembra 2020: Žiaci 1. a 2. stupňa ŠZŠ pokračujú v prezenčnej forme vzdelávania ako doteraz, v škole. S účinnosťou od 16. novembra 2020 sa obnovuje školské vyučovanie v praktických školách. v prípade neprítomnosti žiaka zákonný zástupca musí poslať, príp. pred vyučovaním podpísať vyhlásenie o bezinfekčnosti . Bez podpísaného vyhlásenia…

Oznam o usmernení MŠVVaŠ

Oznam o usmernení MŠVVaŠ

Vážení rodičia, na základe rozhodnutia a usmernení MŠVVaŠ: žiaci II. stupňa a praktickej školy od pondelka 26. októbra do štvrtka 29. októbra 2020 prechádzajú na dištančné vzdelávanie. 30. októbra a 2. novembra 2020 sú jesenné prázdniny. žiaci I. stupňa plnia povinnú školskú dochádzku prezenčne – to znamená v škole. (Pre žiakov I. stupňa funguje prevádzka…

Oznam rúška

Oznam rúška

Vážení rodičia, na základe záverov zasadnutia Pandemickej komisie vlády SR, od 16. septembra 2020 do konca septembra 2020 budú všetci žiaci našej školy naďalej počas vyučovania používať ochranné rúška, ktoré prekrývajú horné dýchacie cesty. Ostatné protiepidemické opatrenia vydané k 1. septembru 2020 zostávajú naďalej v platnosti. Ďakujeme veľmi pekne sa pochopenie a spoluprácu. Spolu to…