Vernisáž

Vernisáž

Projekt “ Neznámi maľujú diela známych “ pokračuje 8. ročníkom. Srdečne Vás pozývame na slávnostnú vernisáž, ktorá bude 15. mája o 9.30 hod v OC Bory Mall. Tešíme sa na stretnutie s Vami !

Transformácia poradenského systému

Transformácia poradenského systému

Reforma systému poradní je súčasťou schválenej novely školského zákona. Na základe nej budú v systéme pomoci pôsobiť dva typy poradenských zariadení. Centrá poradenstva a prevencie (CPP) budú zabezpečovať odborné činnosti pre všetky deti a žiakov a ich zákonných zástupcov bez rozdielu. Špecializované centrá poradenstva a prevencie (ŠCPP) budú zamerané na jeden druh zdravotného postihnutia. Poradenské zariadenia ( CŠPP ) končia…

Začiatok školského roka 2022/2023

Začiatok školského roka 2022/2023

Začiatok školského vyučovania je 5. septembra 2022 o 8.00 hod. Žiak musí mať vyplnené tlačivo o bezinfekčnosti ( odovzdá osobne alebo elektronicky). Obed sa bude vydávať o 12.30 hod. Obed bude vydaný žiakovi po odovzdaní zápisného lístka. ŠKD bude v prevádzke.

USMERNENIE K BEZPEČNÉMU PROSTREDIU V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH

USMERNENIE K BEZPEČNÉMU PROSTREDIU V ŠKOLÁCH A ŠKOLSKÝCH ZARIADENIACH

Cieľom usmernenia je aj naďalej udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a mimoriadnej situácie, keď ŠKOLSKÝ SEMAFOR je pre zlepšujúci sa vývoj epidemickej situácie pozastavený. Usmernenie vychádza z platných zákonov, uznesení vlády SR, vyhlášok, ako aj opatrení, rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva SR a rozhodnutí ministra školstva, vedy,…

Aktuálne opatrenia

Aktuálne opatrenia

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto: S účinnosťou od 28. februára 2022 Vzhľadom na zlepšujúcu sa epidemickú situáciu a skončenie núdzového stavu vyhláseného uznesením…

Dištančné vzdelávanie

Dištančné vzdelávanie

Podrobné informácie o podmienkach prechodu žiakov na dištančné vzdelávanie

Nástup do školy  – 10. január 2022

Nástup do školy – 10. január 2022

Žiaci pri nástupe do školy predkladajú Vyhlásenie o bezpríznakovosti. Ak tlačivo nepredložia, na vyučovanie žiaka nepreberieme a zákonný zástupca si dieťa musí zobrať domov. V prípade, ak rodič nemá možnosť tlačivo si doma vytlačiť – v škole sú k dispozícii a rodič tlačivo ráno vyplní. Tlačivo môžu rodičia vypĺňať aj online cez aplikáciu škola na…