K 31.12.2022 transformáciou poradenských zariadení naše CŠPP končí svoju činnosť.

Naši klienti prechádzajú do Centra poradenstva a prevencie

Brnianska 47A, 811 04 Bratislava

www.nasaporadna.sk
e-mail: sekretariat@nasaporadna.sk
e-mail na riaditeľa: riaditel@nasaporadna.sk

objednávanie:

PaedDr. Katarína Korcová- špeciálny pedagóg

Mgr. Tatiana Antalová – psychológ

tel. +421 911 755 661

  • osobne na adrese: Spojená škola Dúbravská cesta 1, 845 25 Bratislava
  • e-mailom: katarina.korcova@nasaporadna.sk tatiana.antalova@nasaporadna.sk
  • prostredníctvom pediatra alebo iného odborného detského lekára, škôlky alebo školy, ktorú dieťa navštevuje