Čerstvé hlavičky 2023/ 2024 – Kaufland Kútik na športu a hru 2023 – mestská časť Karlova Ves

Enviroprojekt 2022 – MŠVVaŠ

Čerstvé hlavičky 2022- Kaufland

Hovoriace knihy 2022 – mestská časť Karlova Ves

Dotácia na zakúpenie zvukových kníh pre žiakov

Porozpravájme sa spolu 2021

Nadácia PONTIS

Školský časopis Lastovička 2021 – mestská časť Karlova Ves

Dotácia na výrobu a tlač školského časopisu Lastovička pri príležitosti 25. výročia jeho vzniku

Športové hry 2020 – mestská časť Karlova Ves

Dotácia na športové potreby a ceny pre športovcov

Divadielko 2019

Nadácia SPP

Poďme sa vzdelávať moderne

S IKT to ide ľahšie

http://www.minedu.sk

Eko Alarm

CURAPROX

Pomôžte mi a ja to dokážem

Nadácia Slovenskej sporitelne

Snoezelen

Philip Morris

Detské ihrisko

Nadácia Jána Korca

spoluúčasť na projekte

Umením prekonávame bariéry

Neznámi maľujú diela známych III.,IV.,V

www.vub.sk

Debarierizácia sociálnych zariadení

Konto bariéry

Materiálno – technické vybavenie počítačových učební

www.modernizaciavzdelavania.sk