Porozpravájme sa spolu 2021

Školský časopis Lastovička 2021 – mestská časť Karlova Ves

Dotácia na výrobu a tlač školského časopisu Lastovička pri príležitosti 25. výročia jeho vzniku

Športové hry 2020 – mestská časť Karlova Ves

Dotácia na športové potreby a ceny pre športovcov

Maliari 2019/2020

Aj my chceme komunikovať 2017/2018

Hrnčiar 2015

www.hodinadetom.sk

Divadielko 2019

Nadácia SPP

Poďme sa vzdelávať moderne

S IKT to ide ľahšie

http://www.minedu.sk

Eko Alarm

CURAPROX

Pomôžte mi a ja to dokážem

Nadácia Slovenskej sporitelne

Snoezelen

Philip Morris

Detské ihrisko

Nadácia Jána Korca

spoluúčasť na projekte

Umením prekonávame bariéry

Neznámi maľujú diela známych III.,IV.,V

www.vub.sk

Debarierizácia sociálnych zariadení

Konto bariéry

Materiálno – technické vybavenie počítačových učební

www.modernizaciavzdelavania.sk