Žiakom sú poskytované obedy vo VŠJ pri OU na Dúbravskej ceste 1, BA.

Na stránke ZSS ROSA sa nachádza aktuálny jedálny lístok.

Do VŠJ sa prihlasuje na základe zápisného lístka.

Spôsob úhrady: poštová poukážka, internetbanking.

Odhlásiť žiaka zo stravy je potrebné najneskôr ráno do 7,00 hod. ( 7,30).

Odhlasovať je možné :

telefonicky na čísle : 02/ 54 77 34 40, 0911 987 693 ,

prostredníctvom SMS správy

E-mailom: alena.jurkovicova@domovrosa.sk