Žiakom sú poskytované obedy vo VŠJ pri OU na Dúbravskej ceste 1, BA.
Vážení rodičia a zákonní zástupcovia, dodávateľom obedov je firma Global gastro, s. r. o..
Všetko v súvislosti s obedom vybavíte v prostredí EduPage. Po kliknutí na ikonu Školská jedáleň máte Vy a Vaše dieťa možnosť:
 vybrať si z piatich štandardných jedál a jedného bezlepkového jedla (iné diéty, žiaľ, nevieme
ponúknuť)
 zmeniť vybrané jedlo do 7:30 h daného dňa
 nahlásiť alebo odhlásiť obed do 7:30 h daného dňa
 mať prehľad o stave účtu a zaplatiť za odobraté jedlo
 pozrieť si, či bolo jedlo vydané
 ohodnotiť kvalitu jedla
 pozrieť si jedálny lístok na aktuálny týždeň (nasledujúci týždeň bude prístupný vždy od štvrtka).
Základné informácie:

  1. Žiaci, ktorí sú v súčasnosti aktívnymi stravníkmi našej výdajnej školskej jedálne, si môžu obed
    v aplikácii EduPage po prihlásení hneď objednať.
  2. Ak sa žiak doteraz u nás nestravoval, musí sa na stravu najskôr prihlásiť na tel.: 0903 555 886,
    alebo mailom na: peter.caputa@ssid.sk
  3. Každý žiak má čip, ktorý používa na identifikáciu pri obede, a prihlasovacie údaje do EduPage. (Prihlasovacie údaje pre žiakov Spojenej školy vystavujeme na žiaka).
  4. Žiaci, ktorí iba obedujú, sa stravujú len cez nového dodávateľa. Platby za obedy od 14. 11. 2022 sa budú uskutočňovať už iba cez EduPage.