Krúžková činnosť v tomto školskom roku ešte nezačala.