Marec – mesiac knihy. Knihovníčky Jarka a Zdenka opäť pripravili v obidvoch našich knižniciach zaujímavé úlohy spojené s čítaním kníh pre všetkých žiakov školy.

Žiaci si vyberali knižky v knižnici, alebo knižky prišli za žiakmi na chodbu. V triede žiaci pracovali s knižkami, listovali, čítali rozprávky a písali  informácie o knihe a rozprávke – názov knihy, autor, ilustrátor, počet strán, citát, vypĺňali tajničku, tvorili pracovné listy, zahrali si divadielko s maňuškami a obliekli sa do kostýmov. Čítalo a dramatizovalo sa aj na chodbe. Niektorí vyrábali papierové bábky a divadielko. Na interaktívnej tabuli si pozreli 2 prezentácie –  o knihe a o rozprávke. Žiaci sa presúvali z rozprávky do rozprávky a spoznávali rozprávkové postavy a dej. Tak v triedach ožila Červená Čiapočka, Tri prasiatka, Popoluška, Schrek, alebo rôzne zvieratká.

Rozprávkové aktivity boli zábavné, inšpiratívne, kreatívne, poučné a hlavne zábavné. Rozprávky nie sú len pre malé deti, ale aj pre veľkých čitateľov, lebo dobro víťazí nad zlom.

Podobné príspevky