V posledný deň školského roka sme v škole mali vzácnu návštevu. Navštívila nás štátna tajomníčka MŠVVaŠ, pani Svetlana Síthová. Žiaci sa s pani štátnou tajomníčkou porozprávali o škole, prázdninách a pochválili sa svojimi vysvedčeniami.

Podobné príspevky