Milí priatelia, Fond detí, n.f. je registrovaný ako možný príjemca 2% z odvedených daní. Uchádzame sa preto o Vašu priazeň a budeme radi, ak poukážete 2% Vami odvedených daní na činnosť nášho fondu. Tlačivá sú na stránke: Rozhodni.sk

Fond detí, n.f.
sídlo: Dúbravská cesta 1, 845 25 Bratislava
právna forma: neinvestičný fond
IČO: 308 10 264
IBAN: SK35 1100 0000 0026 6508 0112
Tatra banka