• vzhľadom k pozitívnemu výsledku jedného pedagogického zamestnanca školy v budove O, od pondelka 22. 02. 2021, žiaci a zamestnanci prechádzajú na dištančnú formu vzdelávania.
  • odo dňa 22. 02. 2021 sú povinní všetci žiaci dodržiavať 14dňovú karanténu (s možným pretestovaním PCR testami po 8 dňoch).
  • Klienti ZSS ROSA musia taktiež zostať v 14dňovej karanténe.
  • Pracovníci CŠPP pracujú dištančne.

Jarné prázdniny sú v termíne do 01. marca do 05. marca 2021 .