Vážení rodičia,

plošné poskytovanie dotácie na stravu v súčasnej podobe končí ku 31. júlu 2021. Prijaté zmeny v poskytovaní dotácie na stravu sa začnú uplatňovať v novom školskom roku 2021/2022. 

Novela zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR upravuje účinnosť niektorých ustanovení, medzi ktorými je aj zmena v poskytovaní dotácie na stravu. Touto novelou zákona o dotáciách sa mení aj výška štátnej dotácie na jeden obed, ktorá sa zvýši na sumu 1,30 €.

Podrobné informácie o podmienkach poskytovania dotácie nájdete v prílohách a na stránke https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/dotacie-pre-deti