Vážení rodičia,

Prezenčné vyučovanie pokračuje v nastavenom režime.

Pre žiakov platí:

  • zákonný zástupca vypíše tlačivo „Čestné prehlásenie“ (č. 8., kto má možnosť môže si ho doma vytlačiť, alebo ho vypíše ráno) ak žiak preruší dochádzku do školy na viac ako tri dni.
  • v priestoroch budovy školy, žiak je povinný mať rúško ( okrem výnimiek )
  • žiaka, ktorý bude vykazovať respiračné ochorenie, zvýšenú teplotu, do školy nepreberieme. V prípade, ak sa žiakovi v priebehu vyučovania zhorší zdravotný stav, rodič je povinný si ho prísť v čo najkratšom čase vyzdvihnúť.

Vyučovanie trvá v čase od 8,00 – 12,00 hod. v budove O, budova G – bežná prevádzka

Žiaci sú počas celého vyučovania v triede, predovšetkým s triednym učiteľom + prideleným asistentom.

ŠKD (školský klub detí): je v prevádzke (ranná prevádzka od 6,45 hod., popoludňajšia prevádzka do 17.00 hod.).

VŠJ – vydávanie obedov od 12.00 hod. do 13.00 hod.

Školský autobus: premáva v bežnom režime.