Vážení rodičia,

Prezenčné vyučovanie pokračuje v nastavenom režime.

Pre žiakov, ktorí nastúpia prezenčne do školy platí:

  • jeden z rodičov sa musí preukázať negatívnym testom na covid nie starším ako 7 dní + podľa uznesenia vlády č. 203/2021, iné upravené podmienky a pravidlá , ktorými sa riadia školy od 19.4. 2021. ( MAPA COVID školský automat, www.minedu.sk, vyhlášky ÚVZ SR)
  • zákonný zástupca vypíše tlačivo „Čestné prehlásenie“ (č. 11., kto má možnosť môže si ho doma vytlačiť, alebo ho vypíše ráno),
  • pokiaľ príde žiak v pondelok ráno do školy sám, rodič je povinný zaslať prefotenú kópiu negatívneho testu na covid a podpísané čestné prehlásenie,
  • žiak musí mať dve rúška (jedno nasadené, jedno náhradné),
  • aby sme zabezpečili čo najvyššiu možnú mieru bezpečného, bezinfekčného školského prostredia, dávame na zváženie (doporučujeme), aby ste ako zákonný zástupca žiaka dali otestovať aj svoje dieťa (iba pokiaľ to zdravotný stav žiaka dovoľuje, v tom prípade vypisujete tlačivo č. 8A),
  • žiaka, ktorý bude vykazovať respiračné ochorenie, zvýšenú teplotu, do školy nepreberieme. V prípade, ak sa žiakovi v priebehu vyučovania zhorší zdravotný stav, rodič je povinný si ho prísť v čo najkratšom čase vyzdvihnúť.

Vyučovanie trvá v čase od 8,00 – 12,00 hod. v budove O, budova G – bežná prevádzka

Žiaci budú počas celého vyučovania v triede s triednym učiteľom + prideleným asistentom.

ŠKD (školský klub detí): od 19. 4. je v prevádzke (ranná prevádzka od 6,45 hod., popoludňajšia prevádzka do 17.00 hod.).

VŠJ – vydávanie obedov od 12.00 hod. do 13.00 hod.

Školský autobus: premáva od 25. marca 2021.