Vážení rodičia,

na základe rozhodnutia a usmernení MŠVVaŠ:

  • žiaci II. stupňa a praktickej školy od pondelka 26. októbra do štvrtka 29. októbra 2020 prechádzajú na dištančné vzdelávanie.
  • 30. októbra a 2. novembra 2020 sú jesenné prázdniny.
  • žiaci I. stupňa plnia povinnú školskú dochádzku prezenčne – to znamená v škole.

(Pre žiakov I. stupňa funguje prevádzka ŠKD a VŠJ v bežnom režime).