Vzdelávanie v Spojenej škole od 16. novembra 2020:

Žiaci 1. a 2. stupňa ŠZŠ pokračujú v prezenčnej forme vzdelávania ako doteraz, v škole.

S účinnosťou od 16. novembra 2020 sa obnovuje školské vyučovanie v praktických školách.

  • v prípade neprítomnosti žiaka zákonný zástupca musí poslať, príp. pred vyučovaním podpísať vyhlásenie o bezinfekčnosti . Bez podpísaného vyhlásenia dieťa nemôžeme prijať do školy ( príloha ).

ŠKD je zabezpečená.

Činnosť CŠPP je zabezpečená.