Vážení rodičia,

na základe záverov zasadnutia Pandemickej komisie vlády SR, od 16. septembra 2020 do konca septembra 2020 budú všetci žiaci našej školy naďalej počas vyučovania používať ochranné rúška, ktoré prekrývajú horné dýchacie cesty.

Ostatné protiepidemické opatrenia vydané k 1. septembru 2020 zostávajú naďalej v platnosti.

Ďakujeme veľmi pekne sa pochopenie a spoluprácu.

Spolu to zvládneme !

vedenie školy