Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ, pokračujeme do 29. januára 2021 v dištančnej forme vzdelávania.

Bližšie informácie – www.minedu.sk, www.ucimenadialku.sk