Reforma systému poradní je súčasťou schválenej novely školského zákona. Na základe nej budú v systéme pomoci pôsobiť dva typy poradenských zariadení. Centrá poradenstva a prevencie (CPP) budú zabezpečovať odborné činnosti pre všetky deti a žiakov a ich zákonných zástupcov bez rozdielu. Špecializované centrá poradenstva a prevencie (ŠCPP) budú zamerané na jeden druh zdravotného postihnutia.

Poradenské zariadenia ( CŠPP ) končia svoju činnosť k 31.12. 2022.

Bližšie informácie nájdete na stránke MŠVVaŠ (www.minedu.sk).