v zmysle Vyhlášky RÚVZ Bratislava č. 276, uverejnenej vo Vestníku vlády SR dňa 01. 12. 2021, žiaci II. stupňa a Praktickej školy prechádzajú od pondelka 06. 12. 2021 na dištančnú formu vzdelávania. Triedni učitelia Vás budú informovať o podmienkach a priebehu vyučovania. Dištančné vzdelávanie, budeme organizovať primárne online formou.

Dištančné vzdelávanie pre žiakov II. stupňa a PŠ bude trvať od 06. 12. do 17. 12. 2021.

Žiaci prvého stupňa ŠŽŠ pokračujú v prezenčnom vzdelávaní v škole. ŠKD bude v prevádzke do 15,30 hod.

Vianočné prázdniny žiaci majú v čase od 20. 12. 2021 do 09. 01. 2022.

Nástup do školy je 10. 01. 2022.

V prípade akýchkoľvek zmien Vás budeme včas informovať.

Prajeme Vám pokojné prežitie adventného času, veľa síl, zdravia, optimizmu.

                                                                                               S úctou      vedenie školy