Začiatok školského vyučovania je 5. septembra 2022 o 8.00 hod.

Žiak musí mať vyplnené tlačivo o bezinfekčnosti ( odovzdá osobne alebo elektronicky).

Obed sa bude vydávať o 12.30 hod. Obed bude vydaný žiakovi po odovzdaní zápisného lístka.

ŠKD bude v prevádzke.