Nielen v rámci Medzinárodného dňa lesov sa radi zatúlame do lesa, ale aj iné dni. Porozprávali a ukázali sme si aký význam má pre človeka les, čo nám dáva, kto tam býva, čo tam môžeme nájsť a ako sa v ňom treba správať. Po teoretickej stránke nasledovala prechádzka po lese, dýchanie čerstvého vzduchu a užívali sme si, že môžeme byť v ňom.

Podobné príspevky