Ako každý rok 4. októbrový pondelok je venovaný Medzinárodnému dňu školských knižníc. Preto aj naša škola oslávila tento sviatok ako sa patrí. Naše dve knižnice s knihovníčkami Jarkou a Zdenkou pripravili v dňoch 25.10 – 27.10. 2021 knižnú akciu KNIŽKA SI MA NAŠLA. Žiaci – knižní detektívi, objavovali, hľadali, skúmali a riešili úlohy. Knihu, ktorú si našli na knižnej burze, skúmali v príjemnej atmosfére triedy alebo chodby, čítali si, ukazovali ostatným, čítali v triedach, vyrábali záložky  a kreslili obrázok o svojej knihe. Ich nová kniha odišla s mini domov, aby naďalej skúmali jej tajomstvá.

Podobné príspevky