Tento deň sa oslavuje vždy tretí májový utorok, už od roku 1957. Mlieko a mliečne
výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek plnohodnotnej ľudskej
stravy. Našim životom nás sprevádza od narodenia. Veď práve materské mlieko je našou prvou potravou po narodení a obsahuje látky a vitamíny, ktoré nám pomáhajú počas celého života.

Podobné príspevky