Žiaci z budovy G si urobili masky a mali karneval.

Podobné príspevky