Milí rodičia, priatelia, žiaci, pani učiteľky a učiteľ – všetkým ďakujeme za čas a pomoc pri čistení a úprave našej záhrady. Naše deti budú môcť využívať tento zveľadený a upravený priestor na pracovné aktivity, ale aj na relaxáciu a aktívny oddych.

Podobné príspevky