Na štyroch stanovištiach sme si zopakovali a preverili svoje vedomosti z dopravnej a zdravotnej výchovy a z ochrany prírody. Všetky úlohy sme splnili a dozvedeli sme sa aj nové a zaujímavé informácie.

Podobné príspevky