„Dňa 14. júna 2023 nadišiel ten slávnostný deň, keď deti z literárno –
dramatického krúžku spolu so svojimi p. učiteľkami vystúpili s
divadelným predstavením Popoluška v jedálni ZSS Rosa. Divadlo sme
nacvičovali celý školský rok a nevedeli sme sa dočkať premiéry. Príbeh
skromnej dievčiny Popolušky/Lucka Hederová/, ktorá si získala srdce
dobrého princa/Samko Helt/ a skončil šťastne – svadbou a očaril vďačných
divákov. Tí ocenili hercov veľkým potleskom.V divadle si ešte zahrali:
Martin Hluchý/kráľ/,Florián Kubiš,Dominik Túček,David
Lipovský/holúbkovia/,Kristína Krajčová/Macocha/, Zojka
Dorociaková/Dorka/,Linda Valjentová/víla/,Layla
Amirová/kráľovná/.Nacvičovali pp. učiteľky a asistentky: Oľga Miháliková, Dana Szabová,
Barbora Morávková, Jarmila Botlová a Milka Bačíková. Pomáhali im: pp.
Ľudmila Nosková, Lýdia Dujničová, Terezka Herová a Ľubomír Šimna.
Všetkým ďakujeme a tešíme sa na ďalšie vystúpenia.“

S pozdravom Oľga.

Podobné príspevky