Ďakujeme MČ Karlova Ves za finančnú podporu projektu „Knihy nám pomáhajú“.

Z finančného príspevku sme zakúpili „zvukové a hovoriace“ knihy a interaktívne perá, ktoré pravidelne využívame vo výchovno-vzdelávacom procese.

Podobné príspevky