Krajské kolo súťaže v prednese poézie a prózy v Spojenej škole na Dolinského ulici. Úspešne nás reprezentovali Zojka, Samkovia, Lucas a Jadranka. Super a gratulujeme !

Podobné príspevky