Hurá, úspešne sme zavŕšili školský rok XXII. ročníkom športových hier. Výborne sme si zasúťažili, všetci športovci boli ocenení, získali krásne ceny, medaile a diplomy. Ďakujeme SZĽH a pánovi Miroslavovi Šatanovi za milý pozdrav našim športovcom a pekné ceny.

Podobné príspevky