Aj naša škola sa zapojila do tohto krásneho projektu a v predvianočnom týždni boli žiaci odovzdať krabičky do Domova seniorov Pri kríži, kde zároveň vystúpili s kultúrnym programom, ktorý si pre jeho obyvateľov pripravili.

Podobné príspevky