Tento školský rok sa venujeme vode a jej význame pre život. Pri tejto príležitosti sme navštívili Vodárenské múzeum v Bratislave, kde sme sa dozvedeli veľa nových informácií a zaujímavostí o ceste vody od prameňa, až do našich domácností a či školy.

Podobné príspevky