V tento deň sme sa rozlúčili so žiakmi, ktorí skončili vzdelávanie v našej škole, sú to naši deviataci a žiaci končiaci praktickú školu. Všetkým prajeme v nasledujúcich rokoch veľa šťastia a úspechov v ďalšom štúdiu a živote.

Podobné príspevky