Marcová akcia „Ľudové rozprávky v knižnici“, ktorú pripravili pani učiteľky Zdenka a Jarka, bola úspešná. Učitelia so žiakmi navštevovali obe naše knižnice, rozprávali sa o knihách, vypracovali zaujímavé otázky a tajničky. Čítalo sa v knižnici, ale aj v triedach, čítali učitelia, žiaci i rodičia. Pomocou interaktívneho hudobného systému mali žiaci zvukomalebné dramatizované čítanie. Vymaľovali krásne obrázky z ľudových rozprávok. Žiaci dostali čitateľský preukaz a požičali si knihy. S radosťou si zobrali knihy na Burze kníh. Práca s knihou je zábavou a poučením.

Podobné príspevky