O našej Spojenej škole, o vzdelávaní a práci žiakov, o využívaní rôznych pomôcok vo výchovno – vzdelávacom procese bola dňa 24. apríla v relácii Dámsky klub v RTVS zaujímavá reportáž.

Podobné príspevky