Žiaci z budovy O boli na exkurzii v Trnave, kde si pozreli námestie, staré hradby a ostatné kultúrne pamiatky mesta. Čo bolo najlepšie ? Cesta vlakom !

Podobné príspevky