Tento školský rok sa „Marec – Mesiac knihy“ niesol v znamení témy Po stopách vody v literatúre. Žiaci pracovali v oboch našich knižniciach. Oboznámili sa pomocou prezentácie a zaujímavých úloh, v ktorých knihách sa spomína voda a aká je voda dôležitá pre život. A takých kníh máme ozaj veľa. Knihy si mohli žiaci prelistovať, ale aj požičať.

Podobné príspevky