Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc sme si v škole koncom októbra pripravili peknú akciu na tému BÁSNE VÁŽNE AJ NEVÁŽNE. Zapojila sa celá škola a obe naše knižnice. Náš Martinko ako Daniel Hevier osobne pozval všetkých žiakov na podujatie. Po celotýždennej práci s knihami sme sa stretli na vyhodnotení.

Podobné príspevky