Pani riaditeľka, triedni učitelia, spolužiaci a rodičia sa po slávnostnom šerpovaní a osobným príhovorom s každým žiakom symbolicky rozlúčili so žiakmi, ktorí opustia našu školu. Do ďalšieho života im želáme všetko dobré !

Podobné príspevky