S našou pani logopédkou Maťkou sme si spoločne zahrali rozprávku o špinavom Martinkovi.

Podobné príspevky