Učíme sa v prírode. Vrch Sandberg je súčasťou národnej prírodnej rezervácie Devínska Kobyla. Je to veľmi vzácna a významná paleontologická lokalita. Medzi najvýznamnejšie nálezy patria najmä žraločie zuby, ulitníky, ježovky, lastúrniky, kosti tuleňov a zvyšky kostí veľrýb.

Podobné príspevky