So žiakmi sme sa zapojili do akcie Koľko lásky sa zmestí do krabičky a pripravili sme 63 pohľadníc, 21 papierových kvietkov a 10 fialiek v kvetináči. Pohľadnice sme osobne priniesli do Domova Pri kríži v Dúbravke. Pesničkami, tančekmi a básňami sme urobili radosť našim seniorom . Rozdali sme im pohľadnice a kvietky robené z lásky. Bolo to veľmi milé a radostné stretnutie. Sľúbili sme si, že ich znova prídeme navštíviť. 

Podobné príspevky