Záverečné – veľmi príjemné, spoločné stretnutie žiakov, rodičov a učiteľov v tomto školskom roku – krásny program, rozlúčka s končiacimi žiakmi, príhovor pani riaditeľky školy, výstava obrazov.

Podobné príspevky