Vyzdobené jarmočné stánky s punčom, koláčikmi, výrobkami žiakov – všetko vyrobené s láskou, stromček, jasličky a bohatý program našich šikovných žiakov – radosť, úsmev a dojatie na tvárach všetkých hostí – také bolo naše vydarené vianočné stretnutie pri stromčeku.

Podobné príspevky